Aktualności

Monitoring ubóstwa EAPN Polska i wnioski strategiczne

Przedstawiciel EAPN Polska przedstawił monitoring ubóstwa i wnioski z niego wynikające na spotkaniu roboczym Międzyministerialnego Zespołu do spraw realizacji Strategii „Europa 2020” dotyczącym ubóstwa. Przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła, że ministerstwo pracuje nad realizacją postulatów dotyczących zasiłku okresowego z pomocy społecznej (m.in. zniesienie limitu wysokości 418 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych, niezmieniany…

więcej

Wierzymy w potęgę demokracji, prawdziwy i znaczący udział, sprawiedliwość społeczną i solidarność w Europie, która stawia ludzi w centrum polityki.

Najważniejsze działania

Lobbing i kampanie

dla lepszej krajowej i europejskiej polityki walki z ubóstwem

Badania, wymiana i budowanie sojuszu

w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Wspieranie bezpośredniego uczestnictwa

osób doświadczających ubóstwa w procesie kształtowania polityki

Zwiększanie świadomości

w temacie przyczyn i wpływu ubóstwa

Obniżył się poziom życia!

Emerytura wzrosła o 20 zł,
nieadekwatnie do podwyżek cen produktów

Zaangażuj się!

Udostępnij

nasze wiadomości i publikacje!

Zaangażuj się

w nasze kampanie na poziomie krajowym i europejskim

Dołącz do nas

Weź bezpośredni udział w naszych działaniach

Przekaż darowiznę

wspieraj walkę o Europę społeczną wolną od ubóstwa