European Anti-Poverty Network (EAPN) jest międzynarodową siecią organizacji pozarządowych, które działają razem na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Obecnie EAPN tworzy 31 sieci krajowych z Europy i 13 międzynarodowych organizacji pozarządowych. Celem EAPN jest rzecznictwo na poziomie Unii Europejskiej. EAPN ma również status konsultanta w Radzie Europy.

 

Misją EAPN jest:

  • promowanie rozwiązań w zakresie skutecznego eliminowania ubóstwa w Europie i zapobiegania wykluczeniu społecznemu,
  • podnoszenie świadomości europejskich społeczeństw dotyczącej ubóstwa i wykluczenia społecznego,
  • empowerment osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego,
  • rzecznictwo wspólnie z i na rzecz osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego.

 

EAPN:
www.eapn.eu
Twitter
Facebook