1 lutego 2007 r. powstał Polski Komitet EAPN (EAPN Polska) jako platforma współpracy 15 polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i część międzynarodowego EAPN. Jako organizacja parasolowa (sieć) działamy przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Obecnie reprezentujemy 32 polskie organizacje pozarządowe.

Jesteśmy koalicją rzeczniczą, naszym wspólnym celem jest złagodzenie, ograniczenie i rozwiązanie problemu ubóstwa w Polsce.

 

Zajmujemy się m.in.:

  • rzecznictwem w polskiej polityce publicznej,
  • tworzeniem rekomendacji i raportów dotyczących ubóstwa,
  • facylitacją współpracy naszych członków, tworzeniem platformy współpracy akademików, praktyków i ekspertów z doświadczenia,
  • promocją europejskich inicjatyw EAPN, np. kampaniami społecznymi,
  • organizacją i uczestnictwem w konferencjach naukowych,
  • komunikacją społeczną – ukazywaniem faktów i rzeczywistości związanej z doświadczaniem ubóstwa.

Działamy na podstawie Regulaminu, który został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne EAPN Polska. Organem powołanym do zarządzania jest dziewięcioosobowa Rada Wykonawcza. Rada Wykonawcza spotyka się raz na dwa miesiące i zajmuje się bieżącymi działaniami EAPN Polska.