Organizacje członkowskie w Polsce

 1. Armia Zbawienia: www.armia-zbawienia.pl
 2. Caritas Diecezji Kieleckiej: www.kielce.caritas.pl
 3. Chrześcijańska Służba Charytatywna: www.chsch.pl
 4. Federacja Polskich Banków Żywności: www.bankizywnosci.pl
 5. Fundacja Korczakowska: korczakowska.pl
 6. Fundacja Panoptykon: panoptykon.org
 7. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka: www.barka.org.pl
 8. Habitat for Humanity Poland: www.habitat.pl
 9. Instytut na rzecz Ekorozwoju: www.ine-isd.org.pl
 10. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej: www.misja.com.pl
 11. Ogólnokrajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych: www.ozrss.pl
 12. Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy: www.konfederacjapracy.org.pl
 13. Ogólnopolski Związek Bezrobotnych
 14. Sportowe Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „Barka”: www.sasibarka.pl
 15. Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA: www.perunica.pl
 16. Stowarzyszenie „Arka Nadziei”: www.ubodzy.com.pl
 17. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA: www.effata.of.pl
 18. Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM www.stowarzyszenierazem.cba.pl
 19. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej: www.interwencjaprawna.pl
 20. Stowarzyszenie MONAR: www.monar.org
 21. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej
 22. Stowarzyszenie Nadzieja: www.stowarzyszenie-nadzieja.pl
 23. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”: www.otwartedrzwi.pl
 24. Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”: www.ludzieludziom.pl/
 25. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko dziecka”: www.bliskodziecka.pl
 26. Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego: www.stpmo.org
 27. Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD „Czwarty Świat” w Polsce: www.atd.org.pl
 28. Stowarzyszenie Społeczników „ARIADNA”
 29. Stowarzyszenie Wspierania Rodzin
 30. Stowarzyszenie Wydawnicze BARKI
 31. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta: www.bratalbert.org.pl
 32. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych: www.wrzos.org.pl

 

Dołącz do EAPN Polska

Regulamin

do pobrania formularz zgłoszeniowy