W celu stworzenie profesjonalnej platformy dialogu między organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i światem naukowym mającej za zadanie zwiększenie zdolności organizacji pozarządowych w prowadzeniu dyskusji nad dokumentami, które dotyczą zarówno polskiej, jak i europejskiej polityki społecznej Polski Komitet EAPN wyłonił Radę Ekspertów Społecznych.

 

Skład Rady Ekspertów Społecznych:

 1. Dr hab. Ryszard Szarfenberg – Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 2. Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder – Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
 3. Prof. Wiesława Kozek – Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 4. Dr hab. Michał Brzeziński – Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
 5. Dr Joanna Staręga-Piasek – Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
 6. Dr Irena Topińska – CASE Fellow
 7. Dr hab. Piotr Broda-Wysocki – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 8. Dr Tomasz Kaźmierczak – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
 9. Jacek Kowalczyk – ekspert i praktyk pomocy społecznej

Do Rady należała od początku jej istnienia p. Maria Remiezowicz z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, zmarła w 2017 r.

 

Do głównych zadań Rady Ekspertów Społecznych należy m.in.:

 • przygotowanie opinii, stanowisk i ekspertyz w zakresie polityki społecznej;
 • aktywny udział w organizowanych debatach, spotkaniach i konferencji;
 • dyskutowanie istotnych kwestii dla sektora organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata naukowego dotyczących polityki społecznej;