Polski Komitet EAPN działa na podstawie Regulaminu, który został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne EAPN Polska.

Organem powołanym do zarządzania jest Rada Wykonawcza, w skład której wchodzą w kadencji 2018-2022 następujące osoby:

  1. dr hab. Ryszard Szarfenberg (Instytut Polityki Społecznej UW, Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat) – Przewodniczący
  2. Wojciech Jaros (Federacja Polskich Banków Żywności) – Wiceprzewodniczący
  3. Krzysztof Balon (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych) – Wiceprzewodniczący
  4. Ilona Organiak (Stowarzyszenie Wspierania Rodzin) – Wiceprzewodnicząca
  5. Cezary Miżejewski (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych) – Członek
  6. Magdalena Ruszkowska (Habitat for Humanity Poland) – członek
  7. Paweł Korliński (Stowarzyszenie MONAR) – Członek
  8. Kamila Płowiec (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych) – Sekretarz

 

Rada Wykonawcza spotyka się raz na 2 miesiące w Warszawie.